İnşaat Taahhüdü

Bir yapının tasarım ve projesinden, temelden çatıya kadar her türlü imalat ve montaj faaliyetlerini üstlenerek bir çok aşamanın ve detayın tamamlanmasına ve işverene kullanıma hazır halde standartlara uygun, sağlam, estetik ve kullanışlı bir yapı teslim etmeyi garanti etmek inşaat taahhüdü demektir.

İnşaat faaliyetleri, pek çok konuda teknik bilgi birikimi ve deneyim gerektiren, karşılaşılan sorunlara karşı çok hızlı aksiyonlar alınması gereken faaliyetlerdir.

Genel Dizayn bu bilinçle profesyonel mimar ve mühendislerle çalışan bir firma olup, mükemmel sonuçlar elde etmeyi prensip olarak kabul etmektedir. Genel Dizayn bünyesindeki yaratıcı ve estetiğe önem veren deneyimli mimar kadrosu ve bir çok betonarme ve çelik projeye imza atmış, deprem yönetmeliğine hakim, şantiye deneyimli mühendis kadrosu ile verdiği inşaat taahhütlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Deneyimli kadromuz ile mimari ve statik projeler bir arada hazırlanarak, tüm detaylar proje aşamasında tespit edilerek çözülür ve uygulamada karşılaşılabilecek hata ve böylece sorunlar ortadan kaldırılır.

Anahtar teslimi yapılan işlerde başarılı bir sonuç için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir;

İşverenin Talebi:
Proje başlamadan önce, işveren taleplerini ve gereksinimlerini açıkça belirtmelidir, ayrıca gerekli durumlarda firmamız önerilerini sunarak vereceği hizmeti, mesleki şartlara uymak kaydıyla yerine getirir.

İnşaatın Yeri :  İnşaatın yapılacağı arazi incelenir ve yapının konumuna boyutlarına bu aşamada karar verilir. İnşaatın yapılacağı arsanın yeri, rakımı ve zemin etütleri mühendislik hesaplarında kullanılacak yük değerleri ve projelendirme bakımından önem taşımaktadır.

Tasarım ve Proje:  Belirlenmiş ölçüler içinde kalınarak, inşaatın kullanım amacı ve işverenin isteklerine göre yapının tasarımı ve projesi hazırlanır. İşverenin, kendisine sunulan teknik resimler ve üç boyutlu görseller ile projeyi incelemesinden sonra uygun bulması durumunda gerekli ise revizyonlar da yapılarak, projenin resmi onayları alınır.