Endüstriyel Boyama

Endüstriyel boyama işlerinde temizlik konusu oldukça önemlidir. Boyamaya geçmeden önce makinelerin üzerindeki yağ, kir ve tortuların temizlenmesi gerekir. Makinelerin üzerinde oluşan kabartılar da kazındıktan sonra üzerine istenilen renkte boya yapılır. Boyanın içeriğinde yer alan yapıştırıcılar boyaya çatlama direnci ve dayanıklılık kazandırır. Endüstriyel boyama sistemleri ıslak boyama ve toz boyama olarak uygulanır. Her iki tip endüstriyel boyama da hazırlama, boyama ve kurutma aşamalarından geçer.

Endüstriyel Boyamada Yüzey Hazırlama

Endüstriyel boyamada başarılı bir sonuç elde etmek için dikkate alınması gereken birçok etken vardır.

Boya uygulaması yapılacak yüzeydeki istenmeyen atıklar temizlenmiş olmalıdır. Bu şekilde yüzey nem ve yağdan arındırılmış olur.

Boyanacak yüzeyin hazırlık işlemi boya uygulanacak malzemeye göre farklılık göstermektedir. Çelikler için kumlama, alüminyum için fırçalama, plastik yüzeyler için  alevle dağlama yöntemleri kullanılır.

Boya uygun viskozitede olmalıdır.

Boyadaki solventin buharlaşma hızı uygulama yöntemine uygun olmalıdır.

Gerekli film kalınlığında uygulama yapılmalıdır. Boyanan parça, tipine göre fırında ya da havada tutulmalıdır.

En sık kullanılan boya uygulama yöntemleri:

– Püskürtme yöntemi: Havalı püskürtme, havasız püskürtme ve elektrostatik yöntemleri vardır. Bu yöntemle hem fırçadan, hem de rulodan daha düzgün bir boya filmi elde edilebilir.

– Daldırma yöntemi
– Fırçayla uygulama yöntemi

Endüstriyel boyamada kullanılacak yöntem ortam koşullarına bağlıdır. Her yöntemin avantaj ve dezavantajları vardır. Bunlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Endüstriyel Boyamada (Tabanca ile) Püskürtme Yöntemi:

Endüstriyel boyamada büyük ölçüde kullanılan basit ve hızlı bir yöntemdir. Bu yöntemde fırça izi problemi yerine “portakallaşma” olarak bilinen yüzeyde pürüzleşme veya düzgün yüzey oluşmama problemi ile karşılaşılır.

Portakallaşmanın nedenleri arasında boya viskozitesinin normalin üstünde olması, boyadaki hızlı buharlaşan solvent kombinasyonu veya boyanacak parçayla pistole arasındaki açıklığın fazla olması sayılabilir.

Endüstriyel boyamada havalı püskürtme yöntemi: Robotik uygulamalar için ideal bir yöntemdir. Boya basınçlı hava kullanılarak (bir tabanca yardımıyla) boyanacak parçaların üzerine toz halinde uygulanarak istenilen kalınlıkta düzgün bir film tabakası elde edilir. Tabanca ile uygulamada boya basıncı, hava basıncı ve boyanın karakteristik özellikleri de önemlidir.  Bu yöntemin dezavantajı, uygulama esnasında % 30-40’a varan oranlarda boya kaybının olmasıdır. Kaybedilen boya miktarı rüzgara ve boyanan parçanın şekline ve biçimine göre de değişir.

Endüstriyel boyamada havasız püskürtme yöntemi: Bu yöntemde boya yüksek basınçla sıkıştırılır ve boya malzemesi ince bir delikten püskürtülür. Böylece boya tanecikleri ufak çaplı memeler aracılığı çok küçük parçacıklar halinde parça üzerine yapışır. Meme çapı küçük olduğundan temiz boya kullanılmadığı zaman meme tıkanabileceğinden kullanılan boyanın çok temiz olması çok önemlidir. Kısa sürede kalın bir film tabakası elde edilebilen bu yöntemde boya tabakası kalınlığının yer değiştirmemesi için uygulamanın yetenekli biri tarafından yapılması önemlidir.

Bu uygulamanın avantajlarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

Yüzeye basınçla püskürtülen boya daha iyi yapışır.

Boya tabakası kalın bir halde tek kat olarak uygulanabilir.

Daha viskoziteli boyalar İnceltmeye gerek duyulmadan kolaylıkla uygulanabilir.

Endüstriyel boyamada elektrostatik yöntem: Boya sarfiyatının az ve verimin çok olduğu bu yöntem genellikle ilk kat uygulamalarında kullanılır. Boyanın fazla atılmış olan kısmı boya geri kazanım sistemine geri atılarak tekrar kullanılabilir hale gelir. Boyanın parça yüzeyine iyi yapışabilmesi için boyanacak parçanın kumlamasının çok iyi yapılmış olması gerekir. Bu yöntem ile boyanan yüzeyler aşınmaya, korozyona, darbelere ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gösterirler. Çevre dostu bir yöntem olup, işçi sağlığını da korur.