Alçımatik Kullanım Alanı

İç mekanlarda tuğla, gaz beton, beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır.

 Özellikleri Avantajları

Tek kat uygulama ile boyaya hazır yüzey verir. Parlak ve pürüzsüzdür.

Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.

 Uygulama Yüzey Hazırlama

Yüzey kalıp yağlı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun tamir harçları ile yapılmalıdır.

Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.

Parlak brüt yüzeyler, beton tavan ve duvarlarda uygulama öncesinde, PRİMEL 600 aderans arttırıcı astar olarak kullanılır.

Tavanda, brüt beton yüzeye PRİMEL® 200/Su:1/3 oranında inceltilerek hazırlanan sıvı, PRİMEL Toz ile karıştırılarak ön serpme kıvamında uygulanır.

Yüzey kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.

Harç Hazırlama Ve Uygulama

✅ Alçımatik hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinesi ile karıştırılarak (19–20 lt su/40 kg torba)

✅ Yüzeye püskürtülür.

✅ Uygulama kalınlığı, tek katta 8 mm ile 2,5 cm arasında olmalıdır.

✅ Kalınlık 2,5 cm’den fazla ise, ikinci kat, ilk kat prizini almadan yine en fazla 2,5 cm uygulanır.

✅ Yüzey mastarla yapılır.

✅ Yüzey kurumaya başladığında, yüzeydeki fazlalıklar ikinci bir mantarlama ile alınabilir.

✅ Daha sonra Spatula ile sıkıştırma ve düzeltme işlemi yapılır.

Yüzey yeteri sertliğe ulaştığında, hafifçe ıslatılarak sünger tirfil çekilir ve saten yüzey hazırlanır.

✅ Ortam sıcaklığına bağlı olarak, yüzeydeki saten kurumaya başlarken çelik mala çekilerek kusursuz bir yüzey elde edilir.

✅ Yaklaşık 2 saat sonra sertleşmiş yüzey hafifçe ıslatılır ve çelik mala uygulanarak işlem bitirilir.

Alçımatik

Üzerine yapılacak olan uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 10 gün beklenilmelidir.

Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareket olabilecek noktalarda sıva filesi kullanılır.

Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.  

Teknik Değerler

Kuru Birim Ağırlık, kg/m3                                         >1000 ± 100

Yaş Birim Ağırlık, kg/m3                                          >1500 ± 100

Ortalama Basınç Dayanımı, N/mm2                          >2,5

Ortalama Eğilme Dayanımı, N/mm2                         >1

Aderans Dayan;/Kuru Ortamda, N/mm2                           > 0,3

Elastisite Modülü, N/mm2                                        >2500 ± 100

Priz Başlangıç Süresi, dk                                          > 50

Tüketim 1 cm kalınlık için yaklaşık                         10 kg/m2

Elle Uygulama Alçı Sıva

Uygulama Şekli
Yüzeyin Hazırlanması Uygulama yüzeyinde toz, yağ ve benzeri faktörler varsa yüzey temizlik maddeleri ile temizlenir. Tuğla duvar, beton duvar ve gaz beton duvarlar, uygulama öncesinde su ile ıslatılmadır. Çok düzgün yüzeyli tavanların yüzeyi sıva uygulamasından önce pürüzleşir veya harcın yapışmasını sağlayıcı bir malzeme ile astarlanmalıdır.

 Harcın Hazırlanması

  • Temiz bir kaba yapılacak harç miktarına uygun su alınız ve üzerine alçıyı sepeleyiniz.
  • Yüzen alçının ıslanarak batması için 2-3 dakika bekleyiniz.
  • Mekanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edene kadar karıştırınız.

Harç hazırlandıktan sonra ürün, belirtilen zaman içerisinde kullanılmalıdır.

Uygulama Aşaması 

Sıva yapılacak yüzeyin düzgünlük kontrolü yapıldıktan sonra sıva kalınlığı tespit edilir (maksimum 1.5cm kadar olmalıdır). Bu kalınlığa göre kullanılacak olan analar, mastar boyunu ve yüzey yüksekliğini aşmayacak aralıklarla yerleştirilir. Analar arası düşey olarak doldurulur. Böylece mastar aralıkları belirlenmiş olur.

Hazırlanan harç sıva küresi üzerine konup ana kalınlığına göre yüzeye kürekle bastırılarak veya malayla atılarak yayılır. Diğer analar arası bahsedilen işlem sırasına göre doldurulur. Alüminyum mastarlar analara dayatılarak ve bastırılmadan mastarla yapılır. Harcın fazlası da sıyrılarak alınır. Bu işlemden sonra yüzeydeki harç, olduğu gibi bırakılır ve diğer ana aralıklarının dolgusuna geçilir. Harç ön prizini yapmaya başlamadan önce yüzey mala ile perdahlaması yapılır.