Bir mimari proje çizimi yapılırken şunlara dikkat etmeniz gerekmekte;